Bookmark and Share

Výzva pro zájemce o pořádání JOL 2013

Vydáno dne 02. 01. 2013 (2988 x přečteno)

Tímto vyzýváme všechny pořadatele, aby v případě, že mají zájem zařadit svou soutěž do Jihlavské OPEN ligy v roce 2013, zaslali žádost na e-mail zerzanekp@seznam.cz


V žádosti stačí uvést, za který sbor žádáte, kontaktní osobu včetně emailu a telefonu. Zároveň s žádostí zašlete 2 termíny, ve kterých byste chtěli soutěž pořádat (1 hlavní a druhý náhradní).

Soutěže by se něměly krýt s těmito závody na Vysočině:

?13.7.2013 ne Jindřichovice

27.7.2013 so Sedlejov - Extraliga
28.7.2013 ne petrovice - Extraliga
31.8.2013 so Lavicky - Extraliga

Žádosti zasílejte nejpozději do 8.1.2013


Podmínky pro pořádání jsou uvedeny v pravidlech ligy, které jsou ke stažení na http://jol.firesport.eu/

Vzhledem k letošnímu generálnímu sponzorovi a výhledu pokračování spolupráce v roce 2013, bude požadavek na pořadatele závodů ligy aby se na těchto závodech točilo pivo generálního sponzora.

Schůze na které budou zvoleni pořadatelé, počet soutěží a termíny, proběhne v neděli 27.1.2013 v KD v Nevcehli ve 13.00.

V případě, že bude více zájemců, jednotliví pořadatelé na schůzi krátce představí svou soutěž.

Obsahem prezentace soutěže by mělo být především:
- foto dráhy, základny, zázemí, parkování
- informace o již pořadaných soutěžích - ročník, počet družstev na soutěži, rozhodčí, časomíra - terče.

K dispozici bude počítač s projektorem.

O počtu závodů v roce 2013 bude rozhodovat rada ligy .

V případě, že by měl kdokoliv návrh na úpravu pravidel ligy, pak posílejte návrhy na úpravy na e-mail benesmilan@seznam.cz. Návrhy budou na schůzi následně předloženy radě ligy k projednání a ta případně rozhodne (odhlasuje) úpravy pravidel pro rok 2013.

Pro úplnost doplňuji, že členy rady ligy pro rok 2013 jsou: 
Sedlatice
Dolní Němčice
Stará Říše
Krasonice
Jakubov
Želetava
Mladońovice
Předín
Boršov
Sedlejov

ženy
Trnava
Nevcehle
PředínDalší články

Jihlavské liga OPEN v pú

    Skupiny článků