Bookmark and Share

Vyhláška rady Jihlavské OPEN ligy v p.ú. č. 2

Vydáno dne 23. 06. 2013 (2677 x přečteno)

POZOR! Všichni prosím vezměte na vědomí tuto vyhlášku rady Jihlavské OPEN ligy v p.ú.


Vyhláška rady Jihlavské OPEN ligy v p.ú. č. 2

Rada Jihlavské OPEN ligy stanovuje touto vyhláškou doplňující předpis k oficiálně platným pravidlům. Předpis má stejnou účinnost jako pravidla Jihlavské OPEN ligy v p.ú. pro rok 2013 a je závazný pro všechny účastníky soutěží Jihlavské OPEN ligy v následujícím znění:

1. Pokud si družstvo, kterému je udělena výjimka kvůli pozdnímu příjezdu, chce půjčit závodníka, nahlásí tuto skutečnost zástupci ligy nejpozději do začátku své přípravy na základně. Toto družstvo je povinno samo vyhledat zástupce ligy, který vede evidenci půjčování závodníků.

2. Pokud dojde při soutěžním pokusu ke zranění závodníka, který v souladu s kapitolou XVI. Pravidel Jihlavské OPEN ligy v p.ú. má nastoupit k dalšímu soutěžnímu pokusu, musí být tato skutečnost ohlášena radě ligy, která rozhodne o udělení výjimky. Družstvo (domovské nebo půjčující si), za které měl tento zraněný závodník nastoupit ke svému druhému soutěžnímu pokusu, je v případě udělení výjimky oprávněno půjčit si jiného závodníka. Tento závodník může být i z nekompletního (šestičlenného) družstva, avšak i nadále platí, že každý soutěžící může startovat maximálně ve dvou soutěžních družstvech v souladu s kapitolou XVI. Pravidel Jihlavské OPEN ligy v p.ú. Domovské družstvo závodníka, který se zranil při předchozím soutěžním pokusu, je i nadále považováno za kompletní, a může poskytnout své závodníky dalším družstvům v souladu s kapitolou XVI. Pravidel Jihlavské OPEN ligy v p.ú.

Předpis nabývá účinnosti 23. 6. 2013 v 00:00 hodin.

 

 

 

22. 6. 2013                                                                                                           Aleš Daňhel

                                                                                                                         předseda rady ligyDalší články

Jihlavské liga OPEN v pú

    Skupiny článků