Bookmark and Share

Výzva pro pořadatele soutěží JOL 2014

Vydáno dne 09. 12. 2013 (2493 x přečteno)

Výzva pro všechny pořadatele soutěží, kteří mají zájem pořád soutěž v rámci Jihlavské OPEN ligy 2014.


Tímto vyzýváme všechny pořadatele, aby v případě že mají zájem zařadit svou soutěž do Jihlavské OPEN ligy v roce 2014, zaslali žádost na e-mail zerzanekp@seznam.cz a alesdanhel@seznam.cz

V žádosti stačí uvést za který sbor žádáte, kontaktní osobu vč. emailu a telefonu. Zároveň s žádostí zašlete 2 termíny ve kterých byste chtěli soutěž pořádat (1 hlavní a druhý náhradní).
Soutěže by se neměly krýt s těmito závody na Vysočině:

?13.7.2014 ne Jindřichovice

26.7.2014 so Petrovice - Extraliga
27.7.2014 ne Lhotky  - Extraliga
17.8.2014 ne Lavicky - Extraliga

Žádosti zasílejte nejpozději do 10.1.2014


Podmínky pro pořádání jsou uvedeny v pravidlech ligy -ke stažení na http://jol.firesport.eu/clanek-pravidla-pro-rok-2013-2013042601.html
nebo http://www.openliga.cz/content/text/cz/?pravidla_jol_2013

Vzhledem k letošnímu generálnímu sponzorovi a výhledu pokračování spolupráce v roce 2014, bude požadavek na pořadatele závodů ligy aby se na těchto závodech točilo pivo gener. sponzora.

Schůze, na které budou zvoleni pořadatelé, počet soutěží a termíny, proběhne 26.1.2013 (PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN!!!) v neděli. (pravděpodobně v Jihlavě)

V případě že bude více zájemců, tak jednotliví pořadatelé na schůzi krátce představí svou soutěž.

Obsahem prezentace soutěže by mělo být především: 
- foto dráhy, základny, zázemí, parkování 
- informace o již pořadaných soutěžích - ročník, počet družstev na soutěži, rozhodčí, časomíra - terče.

K dispozici bude počítač s projektorem.

O počtu závodů v roce 2014 bude rozhodovat rada ligy .

V případě, že by měl kdokoliv návrh na úpravu pravidel ligy, pak posílejte návrhy na úpravy na e-mail benesmilan@seznam.cz a alesdanhel@seznam.cz.  Návrhy budou na schůzi následně předloženy radě ligy k projednání a ta případně rozhodne (odhlasuje) úpravy pravidel pro rok 2014.

Členy rady ligy pro rok 2014 jsou: 

Muži:
Sedlatice
Dolní Němčice 
Stará Říše 
Jakubov
Boršov
Krasonice
Předín
Mladoňovice
Želetava
Horky

Ženy: 
Nevcehle
Sedlejov
Mladoňovice

a 2 členové občanského sdružení.